naprawy pęknięć nawierzchni oraz naprawa płyt betonowych

Oferta

Naprawy pęknięć nawierzchni

Uszczelnienia pęknięć wykonywane są zgodnie z OST D-05.03.15 „Naprawa (przez uszczelnienie) podłużnych i poprzecznych spękań nawierzchni bitumicznych” oraz zgodnie z OST D-05.03.16 „Naprawa (przez uszczelnienie) podłużnych i poprzecznych spękań nawierzchni betonowych”. Naprawa polega m. in. na poszerzeniu (frezowaniu) istniejących pęknięć nawierzchni bitumicznej lub betonowej w celu uzyskania szczeliny o pionowych ściankach, o przekroju zbliżonym do prostokątnego, o szerokości od 12 do 15mm i głębokości około 25mm, a następnie zalaniu tak przygotowanej szczeliny masą zalewową. Powoduje to przywrócenie szczelności i/lub ciągłości warstwy nawierzchni bitumicznej lub betonowej.

Do frezowania szczelin posiadamy samojezdną frezarkę firmy STRASSMAYR S-FF 12/F. Do zalewania szczelin posiadamy zalewarkę z piecem podgrzewającym STRASSMAYR RWK 500/600. Urządzenie przeznaczone jest dla przygotowania i dozowania mas uszczelniających i wypełniających szczeliny, podgrzewanych do temperatury 180oC

Naprawy nawierzchni betonowych 

Do naprawy nawierzchni używamy materiałów niezawierających rozpuszczalników. Są to 2- składnikowe zaprawy na bazie żywic epoksydowych.

Obszar zastosowania:

Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz oraz do dróg komunikacyjnych i powierzchni produkcyjno-magazynowych. Do wykonywania napraw uszkodzeń powierzchni betonowych, zwłaszcza do napraw krawędzi spoin, złamanych naroży i do reprofilowania. Zaprawa jest stosowana głównie na betonowych powierzchniach komunikacyjnych o wysokim obciążeniu, takich jak np. autostrad, posadzki hali przemysłowych i powierzchnie służące do ruchu lotniczego.

 

Dowiedz się więcej:

Oddział Wrocław

Mirosław Kaczmarski, tel.: 695 190 068
Magdalena Wróblewska, tel.: 695 190 069

Oddział Starachowice

Mirosław Kaczmarski, tel.: 695 190 068
Łukasz Jędrzejewski, tel. 695 331 085