hydroizolacja termozgrzewalna na obiektach mostowych

Oferta

Kompleksowe wykonanie hydroizolacji termozgrzewalnej na obiektach mostowych:

  • przygotowanie powierzchni betonowej poprzez śrutowanie oraz piaskowanie,
  • wykonanie niezbędnych badań podłoża: pomiar równości podłużnej i poprzecznej za pomocą łaty 4m oraz klina, pomiar wytrzymałości betonu na odrywanie metodą pull-off, pomiar wilgotności podłoża przed aplikacją primera systemowego,
  • aplikacja primera za pomocą wałków,
  • ułożenie hydroizolacji za pomocą palników wielopłomieniowych oraz z pojedynczą dyszą w miejscach trudnodostępnych,
  • wykonanie badań odbiorowych wymachanych SST – ciągły pomiar warunków klimatycznych podczas prowadzenia robót, badanie przyczepności izolacji do podłoża metodą pull-off.

Dowiedz się więcej:

Oddział Starachowice

Mirosław Kaczmarski, tel.: 695 190 068
Łukasz Jędrzejewski, tel.: 695 331 085