urządzenie dylatacyjne Polyflex Advanced PU

Oferta

System trwałych i elastycznych urządzeń dylatacyjnych na bazie poliuretanu

System urządzeń dylatacyjnych POLYFLEX® Advanced PU reprezentuje nowa generację elastycznych urządzeń dylatacyjnych. Materiał do wypełnienia urządzenia składa się z 2 komponentów, mieszanych w opakowaniach jednostkowych, w temperaturze pokojowej, bezpośrednio na budowie. System POLYFLEX® Advanced PU umożliwia indywidualne dopasowanie grubości i szerokości przekrycia do wymagań budowy, umożliwia również dowolne ukształtowanie przebiegu przekrycia szczelin np.: wyprowadzenie na kapę chodnikową, ukosy, skrzyżowania i załamania.

Materiał ten może być aplikowany w temperaturach od 5°C do 35°C niezależnie od wilgotności powietrza. Już po kilku godzinach od wbudowania możliwe jest dopuszczenie pełnego obciążenia. Pełna funkcjonalność przekrycia dylatacyjnego jest gwarantowana w zakresie temperatur od -50°C do +70°C, co znacznie wykracza poza dopuszczalny zakres tradycyjnych przekryć dylatacyjnych.

Polyflex przekrój

(1) Warstwa wyrównawcza z betonu polimerowego (nie jest częścią zestawu montażowego)
(2)  Masa zalewowa z materiału na bazie zmodyfikowanego poliuretanu
(3) / (4)  Zamocowanie składające się z kompletu śrub (3) , kątownika stalowego z elementami dystansującymi (4)
(5)  Stabilizator
(6)  Element stabilizujący ze stali z osłoną dla przesuwów od 50 mm
(7)  Belka wzmacniająca z betonu polimerowego
Bo -Szerokość przekrycia dylatacyjnego
So -Szerokość szczeliny dylatacyjnej w obiekcie mostowym

Rodzaje urządzeń dylatacyjnych POLYFLEX® Advanced PU

Rodzaje dylatacji Polyflex

Przykładowe zastosowania urządzeń dylatacyjnych POLYFLEX® Advanced PU

 • budowy mostów w transporcie publicznym (mosty drogowe i kolejowe)
 • budownictwo ogólne i przemysłowe
 • budynki dworców kolejowych i perony
 • parkingi, lotniska, hangary, pasy startowe
 • sterylne spoiny i dylatacje w przemyśle farmaceutycznym
 • przemysł chemiczny (przekrycia odporne na roztwory i kwasy)
 • kliniki, szpitale, laboratoria
 • przemysł spożywczy
 • jako zamiennik konwencjonalnych przekryć stalowych
 • powierzchnie ślizgowe w przemyśle ciężkim

Zalety urządzeń dylatacyjnych POLYFLEX® Advanced PU

 • ponadprzeciętnie długa żywotność
 • wysoki komfort przejazdu
 • bezspoinowa powierzchnia, która nie powoduje hałasu
 • wodoszczelność
 • szybki montaż – możliwy przy wprowadzeniu niewielkich ograniczeń ruchu z jednej strony jezdni
 • brak zjawiska koleinowania i duża odporność na ścieranie (możliwe stosowanie także na pasach zwalniających, na odcinkach górskich, etc.)
 • umożliwia dowolne ukształtowanie chodników i krawężników
 • nie przenosi drgań
 • prosta obróbka na zimno dzięki zdefiniowanemu stosunkowi mieszania
 • odporna na warunki atmosferyczne i chemikalia (kwasy, zasady, sól etc.)
 • bezobsługowa w przeciwieństwie do dotychczasowych przekryć stalowych
 • szybka i nieskomplikowana naprawa miejscowych uszkodzeń dylatacji (spowodowanych przez np. pługi śnieżne lub wypadki drogowe)
 • odporność na tzw. ”powolny ruch

 Firma TARCOPOL uzyskała Certyfikat potwierdzający uprawnienia do wykonania urządzeń dylatacyjnych Polyflex Advanced PU

Certyfikat Polyflex

Dowiedz się więcej:

Oddział Wrocław

Mirosław Kaczmarski, tel.: 695 190 068
Magdalena Wróblewska, tel.: 695 190 069