Contact

TARCOPOL Sp. z o.o.

ul. Składowa 16
27-200 Starachowice

e-mail: tarcopol@tarcopol.com.pl

NIP: 664-000-01-30
REGON: 290006905
KRS: 0000069023
Kapitał zakładowy: 79.000,00 zł

Division Wrocław

ul. Stanisławowska 25,
54-611 Wrocław

tel.: +48 695 190 310,
e-mail: wroc@tarcopol.pl

Division Starachowice

ul. Składowa 16,
27-200 Starachowice

tel./fax: 41 273 34 36
e-mail: star@tarcopol.pl

Leave a message, if you want us to contact You: