ekspertyzy i przeglądy mostów

Oferta

  • Kompleksowa ocena stanu technicznego obiektów inżynierskich i budowlanych.
  • Ekspertyzy oraz przeglądy obiektów mostowych
  • Specjalistyczne badania materiałowe metodami nieniszczącymi
  • Ewidencja obiektów mostowych i drogowych

Nasza oferta obejmuje działalność związaną z oceną aktualnego stanu technicznego mostów drogowych i kolejowych jak również drogowych nawierzchni betonowych. W ramach naszej działalności wykonujemy również przeglądy podstawowe, szczegółowe i specjalne obiektów mostowych, wraz ze szczegółowymi badaniami betonu „in -situ”. Uzyskane w wyniku badań dane stanowią podstawę do przeprowadzania analiz techniczno-ekonomicznych, a w konsekwencji do sformułowania wniosków dotyczących przydatności badanych obiektów do eksploatacji lub określenia zakresu prac remontowych jakie należy na nich przeprowadzić. Wykonujemy projekty napraw konstrukcji betonowych, służymy doradztwem w zakresie stosowania nowoczesnych technologii i materiałów naprawczych.

Dowiedz się więcej:

TPM Consulting

Ryszard Wodyński, tel.:601 463 888
Tomasz Raif, tel.: 695 190 070