diagnostyka konstrukcji betonowych

Oferta

Stosujemy metody badawcze pozwalające na szybkie i dokładne określenie istotnych parametrów betonu takich jak:

 • wytrzymałość betonu na ściskanie wyznaczona następującymi metodami: „pull -out”, sklerometryczną oraz laboratoryjnego badania odwiertów kontrolnych.
 • wytrzymałość betonu na rozciąganie wyznaczana metodą „pull -off”
 • lokalizacja i identyfikacja zbrojenia w żelbecie przeprowadzana przy użyciu metody elektromagnetycznej
 • wodoprzepuszczalność betonu wyznaczana metodą GWT
 • głębokość karbonatyzacji przypowierzchniowej warstwy betonu
 • rozwartość rys lub pęknięć oraz określenie ich aktywności
 • odporność betonu na przenikanie chlorków wyznaczana metodą RCP
 • Test – zawartość i rozkład chlorów w przekroju betonowym wyznaczane metodą RCT.
 • lokalizacja wszelkiego rodzaju wad wewnętrznych betonu (defektoskopia konstrukcji betonowych metodą Impact – Echo).

Ponadto wykonujemy:

 • obsługę polowo-laboratoryjną przy budowie obiektów inżynierskich i budowlanych
 • badania kontrolne i odbiorowe obiektów inżynierskich i budowlanych
 • diagnostykę parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego

Dowiedz się więcej:

TPM Consulting

Ryszard Wodyński, tel.:601 463 888
Tomasz Raif, tel.: 695 190 070