TPM Consulting

Firma

Oddział TPM Consulting prowadzi działalność związaną z projektowaniem obiektów mostowych, wykonywaniem ekspertyz i przeglądów mostowych oraz diagnostyką i kontrolą jakości wykonania robót na obiektach inżynierskich i przemysłowych.

Kadrę techniczną stanowi zespół projektantów, inżynierów i techników, o wysokich kwalifikacjach i wieloletnim doświadczeniu. Zaplecze laboratoryjne, stacjonarne i mobilne, wyposażone jest w wysokiej klasy sprzęt i aparaturę pomiarowo-badawczą. TPM Consulting jest przygotowany do wykonywania prac badawczych w nietypowych warunkach oraz do inspekcji miejsc trudnodostępnych. W codziennej praktyce korzysta z najnowszych osiągnięć nauk technicznych współpracując z placówkami naukowo-badawczymi.