TARCOPOL

Firma

Firma TARCOPOL Spółka z o.o. z siedzibą w Starachowicach, powstała w 1991r jako duńsko-polska spółka kapitałowa z udziałem drogowo-mostowej firmy TARCO VEJ A/S z Danii. W roku 2006 nastąpiła zmiana duńskiego udziałowca na Munck Gruppen A/S również firmę drogowo-mostową z Danii.

Równocześnie z powstaniem spółki w 1991r został powołany równorzędny oddział z siedzibą we Wrocławiu, a w 1996r oddział TPM Consulting również we Wrocławiu. Poprzez oddziały z siedzibami w różnych regionach Polski, firma może z powodzeniem prowadzić działalność na terenie całego kraju.
Firma TARCOPOL Sp. z o.o. została powołana do działania w dziedzinie budownictwa komunikacyjnego, a w szczególności do wykonywania specjalistycznych robót na obiektach mostowych wykorzystując bogate doświadczenia obu duńskich udziałowców.

W ciągu blisko 25 lat działalności, firma, z małej kilkuosobowej spółki przekształciła się w wyspecjalizowaną firmę zatrudniającą średnio 120 osób, w tym wykwalifikowaną kadrę inżynieryjno-techniczną, zainwestowała w nowoczesny sprzęt oraz znacząco poszerzyła zakres usług. Firma posiada nowocześnie wyposażone zaplecze sprzętowe i laboratoryjne, zarówno stacjonarne jak i mobilne, pozwalające na całościowe wykonywanie oferowanych usług.  Od początku działalności ambicją osób zarządzających, mocno zaangażowanych w rozwój firmy, jest ścisła i bieżąca współpraca z jednostkami badawczymi i uczelniami technicznymi, co skutkuje dostępem do aktualnej wiedzy i najnowszych osiągnięć naukowo-technicznych. W strukturze firmy został wyodrębniony specjalistyczny oddział TPM Consulting, który prowadzi działalność związaną z projektowaniem obiektów mostowych, wykonywaniem ekspertyz i przeglądów mostowych oraz diagnostyką i kontrolą jakości wykonania robót na obiektach inżynierskich i przemysłowych. 

W ciągu wieloletniej działalności firmy, nazwa TARCOPOL stała się szeroko znana na rynku budownictwa komunikacyjnego, a firma wypracowała opinię doświadczonego i rzetelnego wykonawcy specjalistycznych robót mostowych, czego wyrazem są referencje od firm i administracji drogowych z całej Polski. O dynamicznym rozwoju firmy świadczy prestiżowa nagroda Gazela Biznesu w rankingu z 2009r, 2012 i 2013.