Polityka jakości, watrości, bezpieczeństwo

Firma

W Firmie przyjęto zasadę, że za jakość odpowiada każdy pracownik. Wzajemne relacje z pracownikami i Klientami budujemy na szacunku i poszanowaniu godności osobistej.

 Zarząd Firmy przykłada dużą uwagę do zapewnia swoim pracownikom właściwego środowisko pracy, promuje szkolenia podnoszące kwalifikacje, jak również świadomość w zakresie jakości i bezpieczeństwa pracy. Jednocześnie Firma oczekuje od każdego swojego pracownika pełnego zaangażowania w realizację swoich obowiązków poprzez uważne i dokładne realizowanie zleconych zadań oraz stałe doskonalenie swoich umiejętności, jak również pełne zaangażowanie w prace na rzecz rozwoju Firmy.

Misją firmy Tarcopol jest świadczenie najwyższej jakości specjalistycznych usług budowlanych i projektowych w zakresie budownictwa mostowego. Rzetelne wykonanie prac i zadowolenie Klientów jest nadrzędnym celem naszych działań. Skuteczną realizację założonego celu i gwarancję utrzymania przez nas wysokiego poziomu świadczonych usług osiągamy poprzez:

  • poznawanie i zaspokajanie potrzeb Klientów na wszystkich etapach współpracy,
  • precyzyjne uzgodnienia co do wymagań i oczekiwań Klientów przy zawieraniu umów,
  • utrzymanie stabilnej i doświadczonej kadry,
  • kształtowanie świadomości pracowników w zakresie jakości i bezpieczeństwa pracy
  • ustalenie odpowiedzialności za jakość wykonywanej pracy na każdym stanowisku,
  • posiadanie odpowiedniego parku maszynowego i jego modernizację,
  • wprowadzanie nowych technologii,
  • cykliczną kontrolę realizowanych procesów,
  • wybór i współpracę z wiarygodnymi dostawcami,
  • spełnienie wymagań norm i przepisów prawnych w zakresie wykonywanych usług.