Job offers

TARCOPOL specjalizuje się w budownictwie komunikacyjnym, w szczególności w wykonywania specjalistycznych robót na obiektach mostowych. Obecnie firma zatrudniającą średnio 120 osób, w tym wykwalifikowaną kadrę inżynieryjno-techniczną. Poprzez oddziały z siedzibami w różnych regionach Polski, firma może z powodzeniem prowadzi działalność na terenie całego kraju.

Aktualne oferty pracy:

  • / /
    Typ stanowiska:
    Data opublikowania oferty: 30.03.2020